Wijngaard in de Nieuwsbode Zeist

Zie bijgaand artikel van woensdag 25 oktober 2017 in de Nieuwsbode Zeist.
(Met dank aan de redactie voor toestemming tot plaatsing)

Klik op deze link voor het artikel.