September 2021

In September waren er heel veel werkzaamheden te verrichten. Het is ons gelukt om deze uit te voeren ondanks de geringe bezetting af en toe. Zo hebben we de trossen uitgedund van de Souvignier Gris, zodat er maximaal twee trossen per uitloper overbleven. Ook de nog groene trossen en kleine bessen zijn verwijderd. Bij de Johanniter was dit al gebeurd. Nu worden bessen die te groen zijn of aangetast zijn door schimmel, verwijderd.

In deze maand zijn de netten weer opgehangen, zodat de vogels niet meer bij de bessen kunnen komen. Sommige vogels doen al springend hun best om de bessen die onder uit de netten steken te verschansen.

De trossen kunnen rijpen!

De open monumentendagen van 11 en 12 september waren heel druk bezocht! De proeverij en de verkoop verliepen uitstekend.

Natuurlijk is er ook uitgebreid geschoffeld en zijn de kanten weer gestoken. Het onkruid groeit nog hard en overwoekert onze zwartstroken.

Eind september kregen we bericht, dat onze beide wijnen zilver hebben gescoord bij AWC International Wine Challenge in Wenen. Dit jaar werden ruim 1600 wijnen uit 44 landen geproefd; eenheel mooi resultaat! Dit hebben we gevierd met een heel gezellig pizzafeestje op de wijngaard.

Nel en Sigrid