September 2023 – Historische muur

Begin september is er in opdracht van Het Utrechts Landschap een aanvang gemaakt met de restauratie van de historische muur aan de noordkant van de wijngaard. Het werk zal in 3 fases worden uitgevoerd en op dit moment wordt er gewerkt aan het deel van de muur waar ooit een kas heeft gestaan, naast het wijngaardhuis.

Augustus 2023

Deze maand was een drukke maand. Ondanks dat veel vrijwilligers op vakantie waren zijn er veel nog hard bezig geweest op de wijngaard.
Diverse werkzaamheden stonden op het programma, zoals troshalvering bij de Johanniter. Deze wijnsoort heeft de neiging om hele vaste en dichte trossen te vormen. Om het regenwater beter af te laten vloeien om zo de schimmel botrytis minder kans te geven zijn aan het begin van de maand de zogenaamde ‘maïskolven’ gehalveerd. Tevens zijn bladeren weggehaald die al te lijden hadden van de valse meeldauw. Er is heel wat blad afgevoerd. Omdat de maand augustus redelijk nat was, nam de schimmeldruk toe tegen het eind van de maand en moesten bessen in de trossen van de Johanniter, die al aangetast waren door de botrytis, worden weggehaald. Deze klus moet tot aan de oogst regelmatig worden uitgevoerd. Zelfs bij de Souvignier Gris zien we ‘maïskolven ‘ hangen. Dat is voor het eerst!
Er is ook nog bladbemesting toegepast om het blad langer in conditie te houden, zodat er nog suiker bijkomt voor het rijp worden van de oogst. Op dit moment doen de vele duiven hun best om de gekleurde druiven op te peuzelen. Tijd om de blauwe netten op te hangen! Daar waar de vruchtbeperking klaar is hangen de netten en zijn ze goed dicht geglipt.
De kanten van de zwartstroken zijn hier en daar weer bijgesneden. We zijn heel benieuwd naar de oogst over een aantal weken

Juli 2023

De maand juli was deels heel warm en deels heel nat. De werkzaamheden bestonden uit het uitbreken van overtollige uitlopers en uit loofwandbeheer om lucht in de loofwand te krijgen. Loofwandbeheer houdt in, dat uitlopers netjes gerangschikt worden naarst elkaar en te lange uitlopers worden ingekort.
De onderste bladeren van de Johanniter zijn verwijderd aan de schaduwzijde, terwijl de trossen die zich als zogenaamde maiskolven ontwikkelen, zijn gehalveerd. Dat was een flinke klus.
De regenperiode die we nu hebben, voert de schimmeldruk op. Het is nodig om de wind goed door de trossen en uitlopers te kunnen laten waaien. 
De komposthoop is weer aardig gevuld.
Het werk aan de zwartstroken gaat altijd door. Gelukkig zijn er vrijwilligers die zich hier hard voor inzetten.
Laten we hopen dat het mooie weer snel terugkeert zodat de schimmel zo min mogelijk kans krijgt zich te ontwikkelen.

Juni 2023

Deze maand was het erg druk met verschillende werkzaamheden. Het stammenpoetsen is afgerond. 
De zwartstroken zijn geschoffeld en afgestoken en van verse haksel voorzien. De wijnstokken lopen allemaal heel goed uit, zodat het ordenen van de uitlopers weer is begonnen evenals het clippen van de draden. 
Ook is er druk uitgebroken, zodat alleen de uitlopers die er toe doen, overblijven. Uitlopers op het oude hout zijn zoveel mogelijk verwijderd, tenzij er een stevige uitloper was op een goede hoogte die volgend jaar te gebruiken is als stift of legger. 
Er verschijnen al trosjes na de bloei! 
De droogte heeft nog geen zichtbaar effect op de groei.

En, last but not least: de nieuwe wijn is binnen!
Voor de vrijwilligers staat een doosje klaar als welverdiende beloning.

Mei 2023

In de meimaand zijn de zwartstroken voorbereid voor het uitrijden van de gezeefde compost. De compost is in de bovengrond geharkt. Tevens is alle afvalhout gehakseld en verdeeld over de rijen, nadat het reeds opgekomen onkruid was verwijderd en diverse kanten weer waren gestoken. Dit was een flinke klus die de hele maand duurde en doorgaat in juni.
De composthoop is opnieuw opgestart met de resten van de oude composthopen. 

De stokken zijn deze maand flink aan het uitlopen. Het poetsen van de stammen is voorzichtig opgestart, rekening houdend met eventuele vorstschade en stokken die nog wat achterblijven. Aan het eind van de maand is het uitbreken van overbodige uitlopers begonnen.
 
Nel en Sigrid
 

LUSTRUM 2023 – 10 JAAR WIJNGAARD ZEIST

Op 13 mei 2023 vierden wij het 10-jarig bestaan van de wijngaard met een feest voor vrijwilligers en genodigden.

Ook is ter gelegenheid van het 2e lustrum een fraai fotoboek geproduceerd. Dit fotoboek kunt u ook on-line bekijken via de volgende link:

Fotoboek Wijngaard Zeist

(Na het klikken op de link wel even op het vierkantje rechts bovenin klikken)

Maart 2023

Na het schoffelen van de zwartstroken in het grootste deel van maart, is eind van de maand het buigen gestart. Dankzij de natte weken, levert dat bij de start niet veel problemen op. Het is afwachten hoe zich dit ontwikkelt in de maand april, als de droogte weer inzet. Het is bij het buigen belangrijk om breken van de legger te voorkomen evenals het beschadigen van de nog prille knopjes.

Het schonen van de draden blijft nog wel even de aandacht vragen.

In maart is weer kalk uitgereden over het gras en de zwartstroken. Zo kan de grond weer zijn benodigde voeding uit de bodem halen en is de wijngaard gereed om straks te gaan bloeien en een gezond bladerdek ontwikkelen.

We zetten ons als vrijwilligers gezamenlijk in om de wijngaard gezond en mooi te houden en weer voor een goede oogst te zorgen. 

Team wijngaard