Oktober 2019

De maand oktober stond in het teken van de oogst. Allereerst is de Johanniter geoogst op vrijdag 4 oktober. Het zuurgehalte ging snel omlaag, terwijl het suikergehalte al mooi op peil was. De waarden vlak voor de oogst zijn: öchsle 83 zuur 7,3. Zoals verwacht was de oogst kleiner dan die van vorig jaar. De totale opbrengst van de Johanniter was 1100 kg. We verwachten wel weer een mooie kwaliteit van de Johanniter!

De Souvignier Gris is meestal later rijp dat de Johanniter. Toch ging ook het suikergehalte snel omhoog, terwijl het zuurgehalte nog lang tegen de 10 bleef. Door de natte septembermaand heeft de natte botrytis de trossen aangetast. Zeker de helft van de trossen in de achterste rijen moest worden verwijderd, hetgeen ten koste is gegaan van de opbrengst. Besloten is dan ook om op zondag 20 oktober te oogsten. De opkomst van vrijwilligers was, ondanks de ongewone dag, prima. Vlak voor de oogst is het suiker- en zuurgehalte nog gemeten: öchsle 90, zuur 9. Het zuurgehalte was wel nog wat aan de hoge kant, maar kan gecompenseerd worden tijdens het proces van wijnmaken. De opbrengst was net iets meer dan 800 kg. Een tegenvaller. Maar de kwaliteit lijkt heel goed te zijn!

Tegen het eind van de maand begonnen de bladeren te vallen, zodat we de komende weken weten wat ons te doen staat. De composthoop vaart er wel bij!