Mei 2023

In de meimaand zijn de zwartstroken voorbereid voor het uitrijden van de gezeefde compost. De compost is in de bovengrond geharkt. Tevens is alle afvalhout gehakseld en verdeeld over de rijen, nadat het reeds opgekomen onkruid was verwijderd en diverse kanten weer waren gestoken. Dit was een flinke klus die de hele maand duurde en doorgaat in juni.
De composthoop is opnieuw opgestart met de resten van de oude composthopen. 

De stokken zijn deze maand flink aan het uitlopen. Het poetsen van de stammen is voorzichtig opgestart, rekening houdend met eventuele vorstschade en stokken die nog wat achterblijven. Aan het eind van de maand is het uitbreken van overbodige uitlopers begonnen.
 
Nel en Sigrid