Maart 2023

Na het schoffelen van de zwartstroken in het grootste deel van maart, is eind van de maand het buigen gestart. Dankzij de natte weken, levert dat bij de start niet veel problemen op. Het is afwachten hoe zich dit ontwikkelt in de maand april, als de droogte weer inzet. Het is bij het buigen belangrijk om breken van de legger te voorkomen evenals het beschadigen van de nog prille knopjes.

Het schonen van de draden blijft nog wel even de aandacht vragen.

In maart is weer kalk uitgereden over het gras en de zwartstroken. Zo kan de grond weer zijn benodigde voeding uit de bodem halen en is de wijngaard gereed om straks te gaan bloeien en een gezond bladerdek ontwikkelen.

We zetten ons als vrijwilligers gezamenlijk in om de wijngaard gezond en mooi te houden en weer voor een goede oogst te zorgen. 

Team wijngaard