Juli 2023

De maand juli was deels heel warm en deels heel nat. De werkzaamheden bestonden uit het uitbreken van overtollige uitlopers en uit loofwandbeheer om lucht in de loofwand te krijgen. Loofwandbeheer houdt in, dat uitlopers netjes gerangschikt worden naarst elkaar en te lange uitlopers worden ingekort.
De onderste bladeren van de Johanniter zijn verwijderd aan de schaduwzijde, terwijl de trossen die zich als zogenaamde maiskolven ontwikkelen, zijn gehalveerd. Dat was een flinke klus.
De regenperiode die we nu hebben, voert de schimmeldruk op. Het is nodig om de wind goed door de trossen en uitlopers te kunnen laten waaien. 
De komposthoop is weer aardig gevuld.
Het werk aan de zwartstroken gaat altijd door. Gelukkig zijn er vrijwilligers die zich hier hard voor inzetten.
Laten we hopen dat het mooie weer snel terugkeert zodat de schimmel zo min mogelijk kans krijgt zich te ontwikkelen.