Juli 2020

Deze maand is er weer veel gedaan, in het begin met een kleine ploeg vrijwilligers, maar geleidelijk aan met meer mensen. Vanwege de (broodnodige) regenbuien is het onkruid dramatisch toegenomen, waardoor de zwartstroken er uitzagen als groenstroken. Schoffelen was dan ook de voornaamste activiteit, waarvoor de flink wat menskracht nodig was. Wim Blom heeft weer enkele stroken verbreed met zijn handige kantensnijder. Langs de muur is alles weer onkruidvrij gemaakt door Cor en Anita.
Een andere activiteit was het uitbreken van, nog steeds, ongewenste uitlopers en dieven bij de Johanniterstokken. Ook het blad onder de trossen moest worden weggehaald. Dit alles is een secuur werk. De laatste dief op een uitloper moet blijven zitten, terwijl ook de eerste dief boven de tweede tros liefst moet blijven zitten om voldoende blad over te houden voor het groeien en rijpen van de trossen. Boven de bovenste dief kan vaak de oorspronkelijke uitloper worden weggesnoeid, waardoor blad behouden blijft en tevens de hoogte wordt bedwongen. De loofwand is weer dunner na deze handelingen. Toch was er al rot te constateren in enkele trossen van de Johanniter. Deze zijn verwijderd.
Bij de Souvignier Gris zijn de rijen verlengd begin dit jaar en zijn extra rijen aangelegd. Deze verlengingen en nieuwe rijen vragen extra aandacht. Er moet nog steeds af en toe water gegeven worden aan de verplaatste stokken. De trossen zijn kleiner dan die van de overige stokken. Daarom heeft Sigrid besloten om maar één tros per uitloper te laten zitten. Hopelijk worden de overgebleven trossen op tijd rijp.
De oude netten zijn natuurlijk niet meer voldoende lang om alle stokken te kunnen afdekken. Met behulp van een naaimachine is aan de netten van de vakken B, C en F negen meter extra net genaaid. Dat was een flinke klus, maar is met de voorbereiding door Gerrit en knipwerk van Marijke in twee dagen geklaard door Nel.
Op naar de volgende maand!

Nel maakt de nieuwe netten pasklaar voor de rijen