Juli 2019

Deze maand staat in het teken van onderhoud: aan de wijnranken, het gras en de perken. Er is een nieuwe kantensnijder geplaatst op de grote maaimachine. Ook aan de kleine machine worden aanpassen uitgevoerd.

Het uitbreken wordt deze maand voltooid. De komposthoop groeit flink met alle snippers van de uitgebroken uitlopers en het blad. De lagen snippers worden afgewisseld met zwarte compost. 

De etiketten van de Seyster Spirit zijn gearriveerd en op de flessen aangebracht. Ook de kleine flesjes Seyster Spirit zijn voorzien van etiketten die gesneden zijn van de nog aanwezige oude etiketten.

De druiven groeien prima, alhoewel het aantal trossen beduidend lager ligt dan vorig jaar. Er zullen mogelijk minder trossen verwijderd hoeven te worden, afhankelijk van de groeikracht en het weer met als resultaat hopelijk een goede oogst.

Er is gespoten op de bladeren met een klein beetje zwavel tegen de meeldauw en met kaliumfosfiet voor bladbemesting. Dit is noodzakelijk vanwege de lange droogteperiode waarbij het kalium in de bodem niet kan worden opgenomen. Dit moet vroeg in de ochtend gebeuren als de dauw nog op de bladeren zit, omdat dan de huidmondjes openstaan en de verspreide oplossing op kunnen nemen.