Februari 2022

De zwartstroken eisen deze maand vrijwel alle aandacht. De stroken moeten verbreed en van onkruid ontdaan zijn, voordat er bemest wordt. De meststoffen zijn al gearriveerd. Daarnaast vraagt het schonen van draden de nodige inzet. Een geduldwerkje!

Het snoeien is voltooid! Het wachten is tot het warm genoeg is om te gaan buigen. Waarschijnlijk start dit werk rond half maart. Bij de muurdruiven waren veel slechte leggers. De slechte delen zijn weggesnoeid. Verwacht wordt dat zich weer goede uitlopers zullen vormen om de oude leggers weer te verlengen.

De composthoop wordt weer door de zeef gedraaid. Het ‘zwarte goud’ kan binnenkort over de zwartstroken worden verspreid. Ook zal de berg met snoei-afval binnenkort worden gehackseld, zodat de hacksels kunnen worden uitgereden over de zwartstroken.

Gelukkig kunnen we in de volgende maand weer met meer mensen aan de gang om de werkzaamheden uit te voeren. 

Sigrid en Nel

Fotos door Ilse Swank