Donatie Past Rotarians

Vorige week mochten wij een mooie donatie in ontvangst nemen in Figi van de Past Rotarians van 250 Euro. We  hebben daarvan één van de twee nieuwe tuinbanken kunnen kopen. En dat alles hebben we te danken aan de ontvangst die we georganiseerd hebben voor de Landelijke Past-Rotariansdag op 12 mei j.l.