Doelstelling

Wat houdt Wijngaard Hoog Beek & Royen in?

De wijngaard is een project van Rotary Zeist in samenwerking met Het Utrechts Landschap. Het project omvat de aanleg en het beheer van een biologische wijngaard in de oude ommuurde moestuin van buitenplaats Hoog Beek & Royen in Zeist. Hoog Beek & Royen is een gemeentelijk monument.

Onze doelstellingen:

  1. Behoud van de historische moestuin en de ommuring ervan op het landgoed Hoog Beek & Royen. Dan doen we door moestuin en ommuring om te vormen tot een stadswijngaard.
  2. Een zo breed mogelijke groep uit Zeist en de Utrechtse Heuvelrug verbinden met de wijngaard en zijn directe omgeving, de buitenplaats Hoog Beek & Royen en het omliggende bos.
  3. Op actieve en educatieve wijze vorm geven aan de relatie tussen de bewoners, hun natuur en cultuur. Actief doen we dat door een grote groep vrijwilligers te betrekken bij de opzet en het onderhoud van de wijngaard. Het educatieve doel willen we bereiken met het geven en krijgen van voorlichting en kennis aan belangstellende groepen over de natuur en cultuur in het gebied.
  4. Met de opbrengst van de wijngaard zullen in principe de bovenstaande doelen verder worden uitgebouwd. Bij een substantiële meeropbrengst zullen lokale, maatschappelijke projecten worden gefinancierd. Dit zou vanaf 2016 mogelijk kunnen zijn.

Vragen, vrienden & vrijwilligers

Hoe kweek je een wijndruif? Wat voor soort moet je kiezen? Welke onderstam is het beste? En, niet onbelangrijk, hoe zal de wijn smaken? Hoe gaat het planten, verzorgen en snoeien van een jonge wijnstok in z’n werk?

Om al deze vragen te beantwoorden, werken we samen met professionals: biologen, wijnbouwers enzovoorts. En… we hebben een grote groep vrijwilligers die bijna wekelijks in de wijngaard aan het werk is.

Nu de wijnstokken geplant zijn wordt er in principe iedere vrijdag en zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur gewerkt. In de wintermaanden vanaf 10.00 uur.

Wilt u ook als vrijwilliger meewerken aan dit unieke project? Laat het ons weten.

Kijk ook eens in onze rubriek Nieuws.

Contactavonden

Regelmatig organiseren we informatie-avonden voor vrienden en vrijwilligers om ervaringen uit te wisselen. Al veel vrienden zijn bereid de wijnranken te verzorgen of anderszins een handje te helpen! Zo komen er ook sociale dwarsverbindingen in het project: echte betrokkenheid en nieuwe contacten. Iedereen die warm loopt voor onze plannen, is van harte welkom.

Voor het laatste nieuws: klik hier.

Voor een kopie van de brochure: klik hier voor voorzijde

Idem voor de achterzijde: klik hier