Categorie archief: Nieuws

September 2019

Het uitdunnen is begonnen! De trossen die nog niet voldoende aan het kleuren zijn, worden weggeknipt, evenals groene schoudertjes (klein trosje bovenop de grote tros). Idealiter worden er per uitloper twee trossen bewaard.
De netten zijn weer gespannen om vogels tegen te houden. Het wachten is nu op de oogst. De bladeren die in de netten vallen worden weggehaald, perken worden geschoffeld en grasranden bijgehouden.
Ondertussen zijn de trossen bij de muur rijp genoeg om te eten en wat zijn ze lekker! Naast de Muscat Bleu staat er ook een Pinot Noir. Er was genoeg om vrijwilligers een zak met druiven mee te geven. Er is veel druivensap geproduceerd! Er is ook een witte muurdruif, de Palatina, die qua smaak niet onderdoet voor de blauwe.
Onze 2018 wijnen hebben bij de keuring van de lage landen (Nederland en België) 2 Winkeurzegels gescoord en bij AWC in Wenen 2 keer Seal of Approval (brons)! 
Met dank aan allen die daaraan meegewerkt hebben!
Eind van de maand is het zuurgehalte weer gemeten en de öchsler (gehalte aan zoet) van zowel de Johanniter en de Souvigner Gris. De Johanniter zal binnenkort geoogst gaan worden! Op de volledige rijping van de Souvigner Gris moeten we nog even wachten.
Op naar de eerste oogst!

Augustus 2019

Het uitbreken van de uitlopers vergt dit jaar veel handarbeid. Op het moment van toppen (tijdens een lange droogperiode) zijn de uitlopers na de regen abnormaal gaan groeien. Deze hebben we verwijderd om een open loofwand te verkrijgen. Uitlopers in de oksels van bladeren (dieven) worden zoveel mogelijk verwijderd evenals blad onder de trossen. Dit gebeurt om voeding zoveel mogelijk naar de druiven te laten gaan in plaats van naar al die, min of meer overbodige, uitlopers. Er moet wel genoeg blad overblijven om nog voldoende suikers in de druiven aan te maken. Het is dus wel opletten of er niet teveel wordt weggehaald. De uitlopers worden ook rechtgezet, zodat deze elkaar zo min mogelijk kruisen. De uitlopers van de Souvignier Gris zijn veel stugger dan die van de Johanniter. Ze breken gauw af en moeten met de nodige voorzichtigheid geleid worden.
De afgeknipte takken worden nog steeds trouw versnipperd. De composthoop kan alle aanvoer van materiaal nauwelijks meer aan.
De véraison van de Souvignier Gris (het begin van de verkleuring) is begonnen. Sommige druiven zitten echter vast in de draad en moeten voorzichtig worden losgemaakt. Er wordt gecontroleerd op meeldauw op de druif.

De Catalpa staat er erg mooi bij. Het is heel fijn om hier met z’n allen koffie te drinken tussen de werkzaamheden door. Veel druiventrossen zijn om de draad gegroeid en moeten worden losgemaakt. Zie slideshow hieronder.

Het schoffelen en onkruidvrij maken van de perken gaat gewoon door, evenals het bijsnijden van de grasranden.
De druiven kleuren in deze maand steeds meer. De bladeren zijn mooi groen, omdat het af en toe even heeft geregend. De kans op meeldauw is nu niet zo groot.
Eens in de drie jaar wordt bodemonderzoek gedaan, wat nodig is om de juiste bemesting te kunnen bepalen voor een goede oogst. De vooruitzichten zijn goed, maar het is afwachten wat het weer doet: krijgen we een mooi herfstzonnetje of komt er veel nattigheid?

Juli 2019

Deze maand staat in het teken van onderhoud: aan de wijnranken, het gras en de perken. Er is een nieuwe kantensnijder geplaatst op de grote maaimachine. Ook aan de kleine machine worden aanpassen uitgevoerd.

Het uitbreken wordt deze maand voltooid. De komposthoop groeit flink met alle snippers van de uitgebroken uitlopers en het blad. De lagen snippers worden afgewisseld met zwarte compost. 

De etiketten van de Seyster Spirit zijn gearriveerd en op de flessen aangebracht. Ook de kleine flesjes Seyster Spirit zijn voorzien van etiketten die gesneden zijn van de nog aanwezige oude etiketten.

De druiven groeien prima, alhoewel het aantal trossen beduidend lager ligt dan vorig jaar. Er zullen mogelijk minder trossen verwijderd hoeven te worden, afhankelijk van de groeikracht en het weer met als resultaat hopelijk een goede oogst.

Er is gespoten op de bladeren met een klein beetje zwavel tegen de meeldauw en met kaliumfosfiet voor bladbemesting. Dit is noodzakelijk vanwege de lange droogteperiode waarbij het kalium in de bodem niet kan worden opgenomen. Dit moet vroeg in de ochtend gebeuren als de dauw nog op de bladeren zit, omdat dan de huidmondjes openstaan en de verspreide oplossing op kunnen nemen.

Composteren

Een belangrijk werk in het voorjaar is het uitstrooien van de compost die we gedurende het gehele jaar laten “rijpen”. Hier zijn enkele wijngaardeniers met onze door Gerrit vervaardigde compostmachine aan het werk!

Gerrit Spit en Cor Dirks filteren de ruwe compost onder het toeziend oog van Gerrit van Ede...

Proeven en keuren…

Op donderdag 14 maart 2019 is de nieuwe wijn weer gesnoven en geproefd door enkele vrijwilligers.

Wij waren unaniem van mening dat de nieuwe wijn grote beloftes inhoudt!

Hierbij enkele sfeerplaatjes van dit gebeuren.

 

Bezoek van Minister Ank Bijleveld (Defensie)

Op 21 juni 2018 bezoekt Minister Ank Bijleveld van Defensie onze wijngaard. Zij is uitgenodigd door Duco Brongers die enige tijd geleden door de minister is gedecoreerd waarbij zij zijn activiteiten als vrijwilliger bij de wijngaard memoreerde. Duco is ook de schrijver van het boek.

1e Lustrum Wijngaard

Op 4 mei 2018 vierden wij met vrijwilligers en genodigden het eerste lustrum van onze wijngaard! Tijdens een zeer geslaagde bijeenkomst werd door onze vrijwilliger Duco Brongers het door hem geschreven boek aangeboden aan het bestuur. Het boek is rijk geïllustreerd en is verkrijgbaar op de wijngaard en bij Boekhandel Kramer & van Doorn op de Slotlaan in Zeist.

Ook Roelof Visser, onze wijnmaker uit Bentelo, voerde het woord en in zijn geestige toespraak memoreerde hij hoe hij met de nodige scepsis enkele Rotary leden uit Zeist ontving die een wijngaard wilden beginnen! Nu moest hij vol bewondering vaststellen dat die jongens uit Zeist het met een stel enthousiaste vrijwilligers toch voor elkaar kregen!

 

 

Donatie Past Rotarians

Vorige week mochten wij een mooie donatie in ontvangst nemen in Figi van de Past Rotarians van 250 Euro. We  hebben daarvan één van de twee nieuwe tuinbanken kunnen kopen. En dat alles hebben we te danken aan de ontvangst die we georganiseerd hebben voor de Landelijke Past-Rotariansdag op 12 mei j.l.