Categorie archief: Nieuws

Composteren

Een belangrijk werk in het voorjaar is het uitstrooien van de compost die we gedurende het gehele jaar laten “rijpen”. Hier zijn enkele wijngaardeniers met onze door Gerrit vervaardigde compostmachine aan het werk!

Gerrit Spit en Cor Dirks filteren de ruwe compost onder het toeziend oog van Gerrit van Ede...

Proeven en keuren…

Op donderdag 14 maart 2019 is de nieuwe wijn weer gesnoven en geproefd door enkele vrijwilligers.

Wij waren unaniem van mening dat de nieuwe wijn grote beloftes inhoudt!

Hierbij enkele sfeerplaatjes van dit gebeuren.

 

Bezoek van Minister Ank Bijleveld (Defensie)

Op 21 juni 2018 bezoekt Minister Ank Bijleveld van Defensie onze wijngaard. Zij is uitgenodigd door Duco Brongers die enige tijd geleden door de minister is gedecoreerd waarbij zij zijn activiteiten als vrijwilliger bij de wijngaard memoreerde. Duco is ook de schrijver van het boek.

1e Lustrum Wijngaard

Op 4 mei 2018 vierden wij met vrijwilligers en genodigden het eerste lustrum van onze wijngaard! Tijdens een zeer geslaagde bijeenkomst werd door onze vrijwilliger Duco Brongers het door hem geschreven boek aangeboden aan het bestuur. Het boek is rijk geïllustreerd en is verkrijgbaar op de wijngaard en bij Boekhandel Kramer & van Doorn op de Slotlaan in Zeist.

Ook Roelof Visser, onze wijnmaker uit Bentelo, voerde het woord en in zijn geestige toespraak memoreerde hij hoe hij met de nodige scepsis enkele Rotary leden uit Zeist ontving die een wijngaard wilden beginnen! Nu moest hij vol bewondering vaststellen dat die jongens uit Zeist het met een stel enthousiaste vrijwilligers toch voor elkaar kregen!

 

 

Donatie Past Rotarians

Vorige week mochten wij een mooie donatie in ontvangst nemen in Figi van de Past Rotarians van 250 Euro. We  hebben daarvan één van de twee nieuwe tuinbanken kunnen kopen. En dat alles hebben we te danken aan de ontvangst die we georganiseerd hebben voor de Landelijke Past-Rotariansdag op 12 mei j.l.

Tulpen in de Wijngaard…?

Op 24 oktober was het World Polio dag. De gouverneur van het Rotary District Midden Nederland, Lies van Wijngaarden (!) heeft samen met enkele andere districtsfunctionarissen een aantal tulpenbollen geplant langs de oude muur van de wijngaard. Deze actie dient om aandacht te geven aan de wereldwijde strijd tegen polio.

Proef Zeist in de Wijngaard

Het evenement “Proef Zeist in de Wijngaard” op 1 oktober j.l. was wederom een enorm succes! Vele van de ruim 1000 bezoekers hebben onze wijnen kunnen proeven en er is uitgebreid gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de wijn ook te kopen.

Ook de dranken en delicatessen van de 20 lokale ondernemers vonden gretig aftrek. Een fantastisch leuke middag!