Categoriearchief: Nieuws

Juni 2020

Afgelopen maand zijn we in iets grotere groepen dan eerder aan het werk geweest. De timing van die versoepeling was goed, aangezien de regen die gevallen is ervoor gezorgd heeft dat de wijnstokken enorm zijn gaan uitlopen. De Souvignier Gris is iets harder gegroeid dan de Johanniter, soms wel 25 cm per dag! Dus uitbreken, ontwarren en voorzichtig inkorten waren de taken de afgelopen weekenden.
Er moest voorzichtig worden ingekort, omdat de stokken echt nog veel blad nodig hebben. Sommige stokken zijn de bloei net voorbij maar anderen laten nog een restje bloei zien. Het is dus eigenlijk nog te vroeg om uitlopers in te korten. Er is toch mee begonnen omdat anders de uitlopers zo verstrikt raken dat er later een probleem kan ontstaan. Het blijft afwegingen maken, want de stokken èn het weer doen echt wat ze willen.
Alle omgezette Souvignier Gris stokken hebben we in deze droge periode meermaals water gegeven en bij blijvende droogte zal dit nodig blijven.
Verder is de heg rond de wijngaard onder handen genomen en is er een begin gemaakt met een nieuwe composthoop. De compost van de oude hoop kan nog niet uitgereden worden omdat daar meer mensen voor nodig zijn, die dicht op elkaar moeten werken, wat moeilijk samengaat met de huidige veiligheidsregels.
Wel is de oude composthoop in april j.l. door Klaas Schoots, op drie afzonderlijke ochtenden, omgezet. Deze oude composthoop moet in de loop van dit jaar nog een keer omgezet worden en kan dan pas in het voorjaar 2021 worden uitgereden.
De werkzaamheden vorderen goed, de grotere groep van 5 vrijwilligers per ochtend is effectief gebleken.

Marc Vijgen, Nel Wognum en Sigrid van Ede

Mei 2020

Na de droge maand April, werd de regen verwelkomd. Het betekende wel dat de werkzaamheden in de eerste dagen van mei gedeeltelijk in de regen moesten worden uitgevoerd. De regen was echter van korte duur. De rest van de maand was het weer heel droog.

Op een van de foto’s is er een geel vlak te zien. Daar hebben vroeger kippen gelopen. Ook is goed te zien dat de blaadjes het hardst groeien aan het eind van de legger. In de meeste gevallen worden de laatste uitloper straks bij het uitbreken verwijderd, omdat deze teveel kracht van de andere uitlopers wegneemt.

De werkzaamheden bestonden uit het schoonmaken van de rijen en het wieden van het onkruid, ook bij de muur. Tijdens het droge weer kan alleen zichtbaar onkruid worden weggehaald. Er mag dan niet worden geschoffeld, omdat de grond dicht moet blijven. Dan blijft de grond het koelst en vocht verdampt dan het minst. Ook zijn de stammen gepoetst, voornamelijk met de hand.

Daarnaast worden de graskanten gesneden en de hacksels uitgereden na het schoonmaken van de rijen. De draden worden doorlopend geschoond. Het clippen van de draden is ook gestart om de uitlopers te geleiden en vast te houden. Dit clippen heet in vakjargon ‘heften’.
Een geschatte 40% van de stokken heeft tijdens de ijsheiligen helaas flinke vorstschade opgelopen. De bladeren en uitlopers zijn vooral op heuphoogte aangetast. Het patroon van de aangetaste stokken laat zien dat er tijdens de nachtvorst een draaiwind is geweest. De schade  gaat naar verwachting ten koste van de opbrengst in het najaar, omdat de nieuwe uitlopers later in bloei komen. Bij de Souvignier Gris waren enkele leggers nog niet gebogen. Die hebben minder schade.

De wijngaard staat er goed en mooi onderhouden bij. Er wordt hard gewerkt. De 100 verplaatste Souvignier Gris-stokken hebben met het droge weer al enkele keren water gehad. De haarwortels van deze stokken zijn nog niet voldoende ontwikkeld om op eigen kracht te overleven.

April 2020

April startte rustig, zoals te verwachten was. Veel vrijwilligers wilden toch wel heel graag aan de gang. Om dit mogelijk te maken binnen de beperkingen die gesteld zijn, is een schema gemaakt, waarbij telkens drie vrijwilligers zijn ingedeeld op zowel de vrijdag- als de zaterdagmorgen, van 10 uur tot 12 uur. De werkzaamheden bestaan vooral uit schoffelen en onkruid weghalen. Dit moest heel voorzichtig gebeuren, vanwege de grote droogte. Het snoei-afval is gehackseld en kon worden uitgereden, zodra het onkruid is verwijderd. Dit is vooral bij de Souvignier Gris gedaan.
De wijnstokken lopen al uit, maar nog langzaam door de droogte.
Door een misverstand bij gebouwenbeheer van Utrechts Landschap heeft het wijnhuisje nu geen water. Heel vervelend! We hopen dat dit probleem snel wordt opgelost.
Half April is de wijn geproefd door vier tweetallen (Mark/Ilse, Koos/Ellis, Wim/Alice, Gerrit/Sigrid). Dit is de fase van de assemblage, waarin bij de Souvignier Gris wat van de Johanniter wordt gemengd. Op deze wijze wordt het zuur- en zoetgehalte van de wijn bijgesteld, met de eigen wijn, zodat de smaak wordt geoptimaliseerd. De etiketten zijn besteld, zodat de wijn in Bentelo kan worden gebotteld. Dit jaar zal dit door het team van Bentelo worden gedaan.

Maart 2020

In Maart hebben we voornamelijk geschoffeld en zijn de draden in de rijen weer gespannen. Helaas heft het Corona-virus roet in het eten gegooid, zodat we onze wijngaard het grootste deel van maart hebben moeten missen. Gerrit en Sigrid hebben de taak op zich genomen om te buigen. Dit werk is eind maart zo goed als klaar. Het komt nu aan op regelmatig schoffelen en onkruid verwijderen, zodat de grond los blijft. Er is een schema opgesteld, zodat er na half April op vrijdag- en zaterdagmorgen steeds drie vrijwilligers aan de gang zijn met deze activiteit. Zie verder het verslag van April.

Nel Wognum

Februri 2020

Februari is begonnen met het vervolg van de enkele guyotsnoei van de Johanniter. Er zijn een paar uitdagingen waar de snoei(st)ers rekening mee moeten houden. We hebben bij deze vorm van snoei een stift en een legger. De stift vormt de uitlopers waar volgend jaar een nieuwe stift en legger uit worden gekozen. Bovendien is het ideaal als de stift en de legger aan de noordoostkant van de stok zitten, bij de ligging van onze rijen.

Helaas houdt niet elke plant zich aan deze logica. Vaak kan er nog wel een stift worden gekozen uit de uitlopers van de oude stift. Niet altijd vormen de overblijvende uitlopers een goede legger ofwel zit de volgende uitloper veel te hoog. In dat geval wordt er een legger gekozen van de eerste goede uitloper van de oude legger.

Een andere uitdaging is het afknippen van de oude legger en stift voorbij de gekozen legger en stift. De snoeiplek moet niet te dicht op de gekozen legger en stift worden gekozen, omdat er ruimte moet zijn voor het indrogen van de resterende stammetjes. Bij dit indrogen wordt binnen in de stam een harde plek gevormd die een belemmering kan vormen voor de sapstroom van de nieuwe stift en legger. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

In een enkel uitzonderlijk geval is er niet goed mogelijk om zowel een stift als een legger te kiezen. In dat geval blijft er alleen een nieuwe legger over. De plant gaat dan in de herkansing voor volgend jaar.

Het snoeiwerk leidt tot een grote berg aan takken die weer gesnipperd gaan worden en weer verspreid worden onder de stokken.

De uitbreiding van de rijen Souvignier Gris vordert gestaag. Het plaatsen van de tussenliggende staanders is bijna klaar, waarna de draden kunnen worden verlengd en gespannen, de bemesting aangebracht en de stokken uitgestoken en overgeplaatst. Zo hebben we veel van de stokken, die anders weggegeven zouden worden, kunnen redden.

Aan het eind van de maand is de snoei  van de Johanniter en de Souvignier Gris klaar. De nieuwe stroken zijn klaar en alle palen zitten in de grond. De druivenstokken zijn herplant. Het ziet er allemaal strak en professioneel uit.
Deze maand is er geschoffeld, bemest en de stroken zijn weer strak gesneden. Het mesten gebeurt aan de hand van een lijst die aangeeft hoeveel mest er per rij gestrooid dient te worden. Het doel is om onder andere de Ph-waarde van de grond op peil te houden. Te zure grond kan geen voedingstoffen opnemen. Om het gehalte aan calcium, kalium, magnesium en sporenelementen op pijl te houden is er wederom gesteentemeel uit de Eifel gestrooid.De rijping van de wijn in Bentelo vordert. De Souvignier Gris is echter nog niet helemaal in balans. Het proeven wordt daarom ook nog even uitgesteld. Tijdens de tweede proefsessie gaat het om de assemblage: is het van toegevoegde waarde als we een klein percentage van b.v. Johanniter aan de Souvignier Gris toevoegen en andersom? Alleen de wijn van onze wijngaard wordt gebruikt. 

Januari 2020

De nieuw aangelegde strips naast de Catalpa

Het jaar startte met de uitloop van de winterstop. We kijken terug op een jaar, waarin de oogst de helft was van het jaar ervoor. De proeverij in December liet echter zien dat de kwaliteit van de wijn naar verwachting goed zal zijn.
Ondertussen zijn er 40 Souvignier Gris-stokken geplant op de 5 nieuw aangelegde strips. Zoals in December 2019 al is gemeld, moesten hiervoor veel stenen worden verwijderd uit de grond, voordat de stokken de grond in konden. De bestaande rijen van de Souvignier Gris worden verlengd! Dit is een omvangrijke klus, omdat er niet alleen nieuwe palen moeten worden geplaatst, maar ook alle draden moeten worden verlengd! Het verlengen van de draden moet gebeuren voordat stokken worden verplaatst en nadat er gesnoeid is. Alle bestaande draden moeten namelijk worden losgemaakt. Er wordt ook gelijk gemest voordat de stokken herplaatst worden. Gerrit en Sigrid zijn er heel druk mee geweest.

De plaggen die zijn verwijderd, worden hergebruikt voor het herstellen van de kapotgereden inrit. Het gaat er weer goed uitzien.   

De Johanniter, één Pinot Noir-stok en de druivenstokken bij de muur moeten nu ook gesnoeid worden. Na de uitbreiding kunnen alle Souvignier Gris-stokken voortaan in dubbele guyot worden gesnoeid. In de oude opstelling stonden de stokken te dicht op elkaar, waardoor de planten in vegetatieve groei kwamen. Dit leidde ertoe, dat de trossen te dicht werden en er eerder schimmel kon optreden. Dit is bij de oogst ook gebleken. In het vak, waarin het aantal stokken al was gehalveerd en de dubbele guyot was toegepast, waren de druiventrossen veel opener en was er beduidend minder schimmel te zien. In de laatste weken van deze maand zijn teams van twee personen aan het werk geweest om de Johanniter te snoeien in de enkele guyot. Dit werk gaat in Februari door.

Het bankje aan de zijkant bij de muur moest worden verplaatst. Er is geen ruimte voor de grasmaaier meer als het blijft staan. Er is een goede plek gevonden aan de zijkant van onze schuur. Een prima zonplek! Waarschijnlijk zal het bankje heel wat intensiever worden gebruikt dan tot nu toe!

December 2019

Nu het blad grotendeels is bijeengeharkt, kan de composthoop rustig z’n gang gaan. Het blad van de druivenstokken, de Catalpa en de esdoorn zijn heel goed voor de compost. De bladeren van de kastanje, de eik en de beuk mogen niet op de composthoop vanwege het hoge gehalte aan looizuur.

Het uitgraven van de grasstroken voor de nieuwe rijen Souvignier Gris is in volle gang. De steunpalen worden al ingegraven. Dit is een zwaar karwei vanwege de vele stenen die in de grond zitten. Op deze plek hebben vroeger muurtjes gestaan.

De stokken van de Souvignier Gris die zullen worden overgeplaatst, worden al in dubbele guyot gesnoeid. De stokken zullen worden overgeplaatst zodra de vakken klaar zijn. Het snoeiafval gaat weer naar de versnipperaar. De snippers worden gebruikt om de grond rul te maken.

Regelmatig is nu rijp te zien op de wijngaard. Dit is een prachtig gezicht. Dank aan Ilse voor alle mooie foto’s.

Op de laatste actieve dag van het jaar is de snoei van de over te plaatsen stokken afgerond. De plaggen gras die uit de nieuwe bedden zijn gehaald zijn voor een groot deel ontdaan van de aarde. Dat was een bijzondere klus. Op advies van Frans zijn de plaggen in de lucht gegooid, waarbij de aarde loskomt wanneer ze terugvallen op de grond. Een hilarische activiteit. De gaten voor de tussenliggende palen zijn gemaakt. Een heidens karwei, vanwege de vele stenen. De fotografe heeft op deze laatste dag geholpen om de stenen naar voren te kruien!

De wintervakantie kan beginnen, nadat we eerst nog van een heerlijke wijn hebben genoten!

Maar eerst werd de wijn in wording nog getest in Bentelo. Na 1,5 uur rijden kon het proefteam in Bentelo direct aanschuiven voor de proeverij. Zoals gebruikelijk werd eerst de Johanniter geproefd: geen geurafwijking, typisch Johanniter en nu kurkdroog (alle suiker is door de gisting omgezet in alcohol). Daarna werd de Souvignier Gris geproefd:
De gisting was nog niet volledig en dat was te proeven. De nog aanwezige suiker zorgde voor een aangenaam mondgevoel. Geur en kleur waren ook oké.
Beide wijnen mogen nu rusten in de vaten. Wat nog volgt is klaren, assemblage en in april de botteling. Laten we hopen dat het weer mooie wijnen worden!

November 2019

De werkzaamheden in November bestonden voornamelijk uit het bij elkaar harken van de herfstbladeren en het vullen van de composthoop (ons ‘goud’ voor de perken in het voorjaar). Er kan nauwelijks nog iets bij, maar veel meer blad zal er tegen het einde van de maand niet meer bijkomen. De Johanniter had al vroeg bijna geen bladeren meer, terwijl de Souvignier gris nog lang redelijk veel blad had. Het composteerproces is begonnen, zoals aan de meetstok is te voelen.

Omdat de rest van de druivenstokken van de Souvigner Gris ook zullen worden uitgedund, heeft Sigrid de te verwijderen stokken getaped. De overige stokken krijgen zo mee ruimte voor de dubbele guyot-snoei. Zoals bij de oogst is gebleken biedt deze vorm van snoeien de stokken meer ruimte om te groeien, zodat ze niet in de vegetatieve groei komen, terwijl de trossen opener blijven. Schimmel (natte botrytis) slaat dan minder hard toe.

Het is natuurlijk jammer als alle verwijderde stokken van de wijngaard verdwijnen. Het idee is opgevat om meer rijen te maken en om de bestaande rijen te verlengen richting de muur. Het meten van de beschikbare ruimte leidde ertoe dat er vijf nieuwe rijen kunnen worden gemaakt en dat elke rij met een of twee stokken kan worden uitgebreid. Nog veel werk aan de winkel de komende weken.

Het gras is gemaaid, terwijl ook de graskanten weer zijn bijgewerkt, waar nodig. De metingen van de Suzukivlieg gaan ook gewoon door!

Oktober 2019

De maand oktober stond in het teken van de oogst. Allereerst is de Johanniter geoogst op vrijdag 4 oktober. Het zuurgehalte ging snel omlaag, terwijl het suikergehalte al mooi op peil was. De waarden vlak voor de oogst zijn: öchsle 83 zuur 7,3. Zoals verwacht was de oogst kleiner dan die van vorig jaar. De totale opbrengst van de Johanniter was 1100 kg. We verwachten wel weer een mooie kwaliteit van de Johanniter!

De Souvignier Gris is meestal later rijp dat de Johanniter. Toch ging ook het suikergehalte snel omhoog, terwijl het zuurgehalte nog lang tegen de 10 bleef. Door de natte septembermaand heeft de natte botrytis de trossen aangetast. Zeker de helft van de trossen in de achterste rijen moest worden verwijderd, hetgeen ten koste is gegaan van de opbrengst. Besloten is dan ook om op zondag 20 oktober te oogsten. De opkomst van vrijwilligers was, ondanks de ongewone dag, prima. Vlak voor de oogst is het suiker- en zuurgehalte nog gemeten: öchsle 90, zuur 9. Het zuurgehalte was wel nog wat aan de hoge kant, maar kan gecompenseerd worden tijdens het proces van wijnmaken. De opbrengst was net iets meer dan 800 kg. Een tegenvaller. Maar de kwaliteit lijkt heel goed te zijn!

Tegen het eind van de maand begonnen de bladeren te vallen, zodat we de komende weken weten wat ons te doen staat. De composthoop vaart er wel bij!

September 2019

Het uitdunnen is begonnen! De trossen die nog niet voldoende aan het kleuren zijn, worden weggeknipt, evenals groene schoudertjes (klein trosje bovenop de grote tros). Idealiter worden er per uitloper twee trossen bewaard.
De netten zijn weer gespannen om vogels tegen te houden. Het wachten is nu op de oogst. De bladeren die in de netten vallen worden weggehaald, perken worden geschoffeld en grasranden bijgehouden.
Ondertussen zijn de trossen bij de muur rijp genoeg om te eten en wat zijn ze lekker! Naast de Muscat Bleu staat er ook een Pinot Noir. Er was genoeg om vrijwilligers een zak met druiven mee te geven. Er is veel druivensap geproduceerd! Er is ook een witte muurdruif, de Palatina, die qua smaak niet onderdoet voor de blauwe.
Onze 2018 wijnen hebben bij de keuring van de lage landen (Nederland en België) 2 Winkeurzegels gescoord en bij AWC in Wenen 2 keer Seal of Approval (brons)! 
Met dank aan allen die daaraan meegewerkt hebben!
Eind van de maand is het zuurgehalte weer gemeten en de öchsler (gehalte aan zoet) van zowel de Johanniter en de Souvigner Gris. De Johanniter zal binnenkort geoogst gaan worden! Op de volledige rijping van de Souvigner Gris moeten we nog even wachten.
Op naar de eerste oogst!