ANBI

ANBI-gegevens

De Stichting Wijngaard Hoog Beek & Royen is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 dienen ANBI’s een aantal gegevens op hun website openbaar te maken. Deze gegevens vindt u op deze pagina. Meer informatie over ANBI’s kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Naam Stichting Wijngaard Hoog Beek & Royen
Doelstelling De stichting heeft ten doel het beheer van de stadswijngaard Hoog Beek & Royen  alsmede het behoud van de historische moestuin met de ommuring in nauw overleg met de stichting Het Utrechts Landschap
Bestuur Dhr W.F.J. Vermaak, Voorzitter
Drs. J.L. Hagens, Penningmeester
Drs. R. Wagenaar, Secretaris
Dhr. A. van der Muelen Wolf, Coördinator vrijwilligers en materialen
Dhr. P. Geesink, Coördinator evenementen
Dr. J.C. Gehrels, Coördinator evenementen
Beleidsplan Voor een actuele versie van ons beleidsplan, klik op deze link
Beloningsbeleid De stichting heeft geen medewerkers in dienst. Het bestuur ontvangt geen beloning voor zijn werkzaamheden.
Jaarrekening De financiële verantwoording vindt u hier
RSIN 8517.44.722  (KvK 55510299)
Bankrekening IBAN:  NL26RABO0140855130
Contactgegevens Correspondentieadres: Verlengde Slotlaan 10, 3707 CG  Zeist
Telefoon: 030 6921550
E-mail: info@wijngaardzeist.nl


Comité van aanbeveling:

Drs. J.J.L.M. Janssen – burgemeester van Zeist
Prof. Dr. G.H. Blijham – oud-voorz. RvB UMCU
Drs. S.G. van Dockum – directeur Het Utrechts Landschap