Author Archives: Wim Vermaak

Oktober 2021

Oktober was een spannende maand. De veelvuldige regen in deze periode zorgde ervoor dat de kans op betere meetwaarden steeds kleiner werd. Om gezonde druiven te kunnen oogsten hebben we ons dan ook gewijd aan het verwijderen van beschimmelde en harde groene besjes van de valse meeldauw, vooral bij de Johanniter.

Zowel de Souvignier Gris als de Johanniter zijn in deze maand geoogst. De Souvignier Gris is op 18 oktober geoogst met het mooie resultaat van 2003 kilo! De weergoden waren ons heel goed gezind. De Johanniter is geoogst op 24 oktober. Er was dit jaar veel inzet nodig om gezonde druiven af te kunnen leveren! Het resultaat was 1559 kilo. Op de oogst dag scheen de zon volop.

De aanwezigen mochten een oogstprognose in kg druiven geven, met als inzet één fles wijn voor de winnaar:  De flessen wijn zijn naar degenen gegaan die de resultaten voor de Gris en de Johanniter zo goed mogelijk hadden voorspeld.

Alle netten en oogstmateriaal zijn inmiddels schoon en droog binnengehaald en opgeborgen.

Gelijktijdig zijn vrijwilligers druk geweest met het bijhouden van de zwartstroken en het afsteken van de graskanten. Het blad begint ondertussen te vallen, dus werk aan de winkel voor november!

Sigrid en Nel

Oogst Johanniter 2021

Op zondag 24 oktober j.l. hebben we  met ongeveer 43(!) vrijwilligers de Johanniter druiven geoogst. De keuze voor die dag was noodzakelijk in verband met de verwerkingsmogelijkheden bij de wijnmaker.

Maar vooral was het een prachtige, zonnige dag en het oogsten werd daardoor een feestje.

Het resultaat van de oogst was 1559 kg!

 

Oogst Souvignier Gris 2021

Op maandag 18 oktober hebben we met ongeveer 35 vrijwilligers de Souvignier Gris geoogst. Het was een prachtige dag zoals blijkt uit de onderstaande foto’s. 

De totale oogst bedroeg 2003 kg, een geweldig resultaat! De druiven zagen er prachtig uit dus nu maar hopen dat onze wijnmaker Roelof Visscher in Bentelo er ook een mooie wijn van gaat maken!

 

September 2021

In September waren er heel veel werkzaamheden te verrichten. Het is ons gelukt om deze uit te voeren ondanks de geringe bezetting af en toe. Zo hebben we de trossen uitgedund van de Souvignier Gris, zodat er maximaal twee trossen per uitloper overbleven. Ook de nog groene trossen en kleine bessen zijn verwijderd. Bij de Johanniter was dit al gebeurd. Nu worden bessen die te groen zijn of aangetast zijn door schimmel, verwijderd.

In deze maand zijn de netten weer opgehangen, zodat de vogels niet meer bij de bessen kunnen komen. Sommige vogels doen al springend hun best om de bessen die onder uit de netten steken te verschansen.

De trossen kunnen rijpen!

De open monumentendagen van 11 en 12 september waren heel druk bezocht! De proeverij en de verkoop verliepen uitstekend.

Natuurlijk is er ook uitgebreid geschoffeld en zijn de kanten weer gestoken. Het onkruid groeit nog hard en overwoekert onze zwartstroken.

Eind september kregen we bericht, dat onze beide wijnen zilver hebben gescoord bij AWC International Wine Challenge in Wenen. Dit jaar werden ruim 1600 wijnen uit 44 landen geproefd; eenheel mooi resultaat! Dit hebben we gevierd met een heel gezellig pizzafeestje op de wijngaard.

Nel en Sigrid

 

 

 

Zilver voor beide wijnen!

Zowel de Johanniter als de Souvignier Gris van 2020 hebben bij de internationale wijnkeuring AWC in Wenen een zilveren certificaat gewonnen. Zie bijgaand artikel uit de Nieuwsbode van 29 september 2021.

Foto: Mel Boas

Augustus 2021

Deze maand is het weghalen van de door valse meeldauw aangetaste bladeren en bessen nog even doorgegaan om de enorme schimmeldruk te verlagen. Het meeste werk omvat ook nu het schoffelen en kanten steken. Na elke regenbui schiet het onkruid weer snel op. 

We hebben trosdunning toegepast om zo twee druiventrossen per opgaande scheut over te houden zodat deze kunnen rijpen. Dit komt de kwaliteit ten goede. Door ook troshalvering bij de Johanniter toe te passen wordt de gewoonlijk compacte druif bij deze druivensoort gelijkmatiger rijp.

Halverwege de maand heeft de verslaggever van RTV Utrecht bij ons op de wijngaard in het programma „Aan Tafel“ een item gemaakt over het verloop van dit wijnjaar.

Het restant aan netten dat nog moest worden verlengd is nu ook aangepakt. Op twee zaterdagen zijn nieuwe stukken geknipt en aan bestaande stukken gezet, die vaak ook uit twee delen bestonden. Heel wat naden te naaien, dus. 

De muurdruiven zijn al ingepakt, omdat deze eerder rijp worden dan de Souvignier Gris en de Johanniter. De vogels waren al druk aan fourageren.

De bloemen tegen de muur staan er mooi bij.

Nel en Sigrid, met foto’s van Ilse

Verzorging van de tafeldruiven bij de muur
  • Netten om de bessen te beschermen tegen vogels

Juli 2021

De werkzaamheden nemen hard in aantal toe met het groeizame weer. Schoffelen en kanten steken zijn onmisbare activiteiten om de zwartstroken vrij van onkruid en voldoende breed te houden. Veel vrijwilligers zijn hiermee bezig geweest.

Er is gespoten met zwavel tegen meeldauw en valse meeldauw en met koper tegen botrytis (grijsrot). Het vochtige weer heeft echter wel voor een hoge schimmeldruk gezorgd. Veel bladeren zijn aangetast. Er is veel werk gaan zitten in het verwijderen van de meest aangetaste bladeren. Dit is nodig omdat de schimmel zich anders makkelijk uitbreidt over de rest van de bladeren en de beginnende trossen. Het spuiten is herhaald om uitbreiding van de schimmel te voorkomen.

De uitlopers van de Johanniter zijn boven de bovenste draad gesnoeid. Het afval is in korte stukjes geknipt en op de composthoop gestort. Twee delen snoeiafval en één deel compost zijn vermengd om de nieuwe composthoop een goede start te geven. De stok is weer in de hoop gestoken om de temperatuur te kunnen bewaken.

De uitlopers van de Souvignier Gris worden ook gesnoeid. De schimmeldruk is bij de Souvignier Gris veel lager, omdat de plant sterker is dan de Johanniter.

Bij de Johanniter zijn we halverwege de trosdunning en troshalvering. Tijdens de bloei heeft de Johanniter veel last gehad van de regenbuien waardoor er veel verrieselde trosjes hangen naast de welbekende compacte trossen. Om alles tegelijkertijd rijp te kunnen krijgen passen we bij de compacte trossen troshalvering  toe. Met de oogst zullen we zien of het op deze wijze werkt.
Begin deze maand heeft Bernd Kruyt een podcast voor de keuken van Utrecht op de wijngaard opgenomen. Om te luisteren, hier de link:

Podcast aflevering 13

Sigrid en Nel

 

Juni 2021

In de maand juni stonden drie taken centraal: uitbreken, heften* en schoffelen in de zwartstroken, inclusief randen bijsnijden.
Uitbreken bestaat uit het weghalen van uitlopers die niet behoren tot de stift of de legger en zich vooral op het oude hout bevinden. Soms blijft een uitloper staan als de huidige stift of legger dicht onder de basisdraad zit en de uitloper aan de goede kant daaronder. De uitloper zou in dat geval het komende jaar een nieuwe stift kunnen vormen. Tevens zijn dubbele uitlopers op de stift en legger weggehaald.
Het schoffelen en bijsnijden van de grasranden zijn taken die voortdurend nodig zijn.
Er is weer hard gewerkt.

*Heften is het schikken van de uitlopers tussen de geleidedraden. Het doel is een zodanige loofwand te krijgen, dat de wind nog voldoende vrij spel heeft.

 

  • Catalpa

Juni 2021 – extra

Het Amsterdams Klarinet Kwartet in actie op de wijngaard.

Op zondag 6 juni bezocht het Amsterdams Klarinet Kwartet de wijngaard om een filmopname te maken in het kader van de Zeister Muziekdagen die van 14 t/m 28 augustus weer worden gehouden.

Eén van de leden van dit kwartet is ook vinoloog en er zal tijdens de ZMD ook een wijnconcert plaatsvinden!

Hierbij enkele indrukken van deze middag.

Mei 2021

De wijngaard staat er fantastisch bij, dank zij de geleidelijke opmars van de temperatuur en de regen in deze periode. De zwartstroken zijn verbreed en onkruid vrij gemaakt. Er is een strook onkruidvrij gemaakt bij de muur, zodat de stokrozen en muurdruiven weer alle ruimte krijgen. Er is ook met zwavel gespoten, zodat de meeldauw en de galwesp geen kans krijgen. Het gras wordt nu ook regelmatig gemaaid.

Het stammen poetsen is ook weer gestart aan het eind van de maand. Met het warmer wordende weer lopen de druivenstokken nu hard uit. De bloemknoppen laten zich al zien.

Ook het onkruid dringt zich weer op. Dit vormt weer een uitdaging voor de volgende maand.

 

Sigrid en Nel

 

 

Hieronder de foto’s van Ilse Swank