Augustus 2020

Augustus is een vakantiemaand! Desondanks waren er nog voldoende vrijwilligers om al het werk te doen. Dit werk bestond voor een belangrijk deel uit onkruid wieden, de loofwanden uitdunnen, graskanten snijden en water geven aan de verplaatste stokken van de Souvignier Gris, die het overigens uitstekend doen. In deze maand viel de lange hittegolf van dit jaar. Dit maakte onkruid wieden tot een taaie en niet-geliefde taak. Het uitdunnen van de loofwand was met die hitte beter te doen. Water geven is ook zwaar, maar noodzakelijk. Hopelijk worden de druiven van de verplaatste stokken op tijd rijp! Aan elke uitloper van deze stokken is het aantal trossen tot één teruggebracht.

De stokken staan er heel in het algemeen goed bij. De trossen van de Johanniter vertonen al heel veel zogenaamde krenten. Deze zijn voor een groot deel verwijderd, omdat de droogte een belangrijke oorzaak is. De rijping is nog niet begonnen in tegenstelling tot de Souvignier Gris, waarvan de druiven al beginnen te kleuren. Dit proces heet véraison bij blauwe en rode druiven. Het tijdstip van de oogst zal dit jaar waarschijnlijk wat vroeger dan anders zijn.

De stokken die vorstschade hebben gehad, hebben wel trossen voortgebracht, maar deze blijven achter bij de overige trossen. Veel van deze trossen zijn verwijderd, omdat ze bestaan uit voornamelijk harde groene knikkers.

Het was ook gezellig om weer te kunnen koffiedrinken, met in achtneming van de afstands- en hygiënemaatregelen. De ploegen van 10 personen per ochtend voldoen. Er wordt veel werk verzet.

Er is een begin gemaakt met het uitdunnen van de trossen. Per uitloper mogen er maar twee trossen blijven zitten. Meer trossen worden niet rijp in ons klimaat. De netten kunnen nu spoedig weer worden opgehangen. De muurdruiven zijn al geoogst. We hebben daar met z’n allen van kunnen genieten, evenals de wespen die in grote aantallen aanwezig zijn. De vallen van Gerrit werken goed!

Het verschil tussen de Johanniter en de Souvignier Gris is nu goed te zien en te voelen. De stokken van de Johanniter zijn teerder, en de druiven ook. Het blad van de Johanniter is vingervormig en dunner dan dat van de Souvignier Gris. Ook de trossen en takken zijn steviger dan van de Johanniter. De Souvignier Gris wordt dan ook onze ‘krachtpatser’ genoemd.

Nel en Sigrid, met foto’s van Ilse