Augustus 2019

Het uitbreken van de uitlopers vergt dit jaar veel handarbeid. Op het moment van toppen (tijdens een lange droogperiode) zijn de uitlopers na de regen abnormaal gaan groeien. Deze hebben we verwijderd om een open loofwand te verkrijgen. Uitlopers in de oksels van bladeren (dieven) worden zoveel mogelijk verwijderd evenals blad onder de trossen. Dit gebeurt om voeding zoveel mogelijk naar de druiven te laten gaan in plaats van naar al die, min of meer overbodige, uitlopers. Er moet wel genoeg blad overblijven om nog voldoende suikers in de druiven aan te maken. Het is dus wel opletten of er niet teveel wordt weggehaald. De uitlopers worden ook rechtgezet, zodat deze elkaar zo min mogelijk kruisen. De uitlopers van de Souvignier Gris zijn veel stugger dan die van de Johanniter. Ze breken gauw af en moeten met de nodige voorzichtigheid geleid worden.
De afgeknipte takken worden nog steeds trouw versnipperd. De composthoop kan alle aanvoer van materiaal nauwelijks meer aan.
De véraison van de Souvignier Gris (het begin van de verkleuring) is begonnen. Sommige druiven zitten echter vast in de draad en moeten voorzichtig worden losgemaakt. Er wordt gecontroleerd op meeldauw op de druif.

De Catalpa staat er erg mooi bij. Het is heel fijn om hier met z’n allen koffie te drinken tussen de werkzaamheden door. Veel druiventrossen zijn om de draad gegroeid en moeten worden losgemaakt. Zie slideshow hieronder.

Het schoffelen en onkruidvrij maken van de perken gaat gewoon door, evenals het bijsnijden van de grasranden.
De druiven kleuren in deze maand steeds meer. De bladeren zijn mooi groen, omdat het af en toe even heeft geregend. De kans op meeldauw is nu niet zo groot.
Eens in de drie jaar wordt bodemonderzoek gedaan, wat nodig is om de juiste bemesting te kunnen bepalen voor een goede oogst. De vooruitzichten zijn goed, maar het is afwachten wat het weer doet: krijgen we een mooi herfstzonnetje of komt er veel nattigheid?