April 2022

De wijngaard ligt er prachtig bij! De zwartstroken zijn verbreed en het onkruid wordt bedwongen voor zover dat al groeit. Alle leggers zijn gebogen. Er is deze maand ook nog wat gehackseld. Het resultaat is weer verspreid over de zwartstroken.
Het wachten is op het uitlopen van de knoppen. Aan het eind van de maand is het jonge groen al zichtbaar! Nu maar hopen en duimen dat er geen zware nachtvorst meer komt.
Er is hard gewerkt om het terras voor en om het wijngaardhuis onkruidvrij te maken. Het resultaat mag er zijn.
De wijn van afgelopen jaar is gearriveerd en met veel enthousiasme verwelkomd.
Sigrid en Gerrit hebben de jaarvergadering bijgewoond van de Nationale Vereniging van WijnProducenten (NVWP). Onder andere is de Europese regelgeving met betrekking tot de wijnbouw en -productieprocessen besproken. Deze regelgeving is voortdurend aan verandering onderhevig.

Sigrid en Nel