April 2021

De maand April verliep rustig. Omdat de wijngaard nog gesloten was deze maand, zijn maar weinig mensen actief geweest. Na noeste arbeid zien alle zwartstroken er weer piekfijn uit. De graskanten zijn gestoken en de bedden zijn geschoffeld en onkruidvrij gemaakt. Alle haksel is uitgereden, alhoewel er niet genoeg was voor vak A. Dit was geen probleem, omdat dat vak vorig jaar al ruim voorzien was.

De draden zijn nu weer schoongemaakt. De restanten van de grijpers van de wijnranken zijn soms lastig te verwijderen, omdat ze heel hard zijn geworden. Soms is zelfs een nijptang nodig om de restanten te breken. Met veel geduld is dit werk gedaan.

De wijn van afgelopen jaar is nu gebotteld. De etiketten zijn reeds naar Bentelo gestuurd. Het wachten is nu op de gehele batch. De kwaliteit van de wijn is heel goed. Er is een aantal proefsessies geweest om de wijn te keuren voordat gebotteld kon worden.

Utrechts Landschap heeft het onderhoud van de beukenhaag overgenomen. Er is reeds actie ondernomen. Na het uitgraven van een geul is een tweede rij beuken achter de bestaande beuken geplaatst. De haag zal ook iets hoger worden gesnoeid dan tot nu toen werd gedaan. De haag grenzend aan de parkeerplaats van van Lanschot zal ook nog worden verbreed.

Voor de wijnstokken is het goed dat het nog zo lang koud is geweest. De knoppen zijn nog niet uitgelopen, waardoor de kans op vorstschade heel klein is.

Nu is het nog wachten op de beheersing van COVID-19. Het wordt tijd dat de wijngaard weer opengaat!