September 2021

In September waren er heel veel werkzaamheden te verrichten. Het is ons gelukt om deze uit te voeren ondanks de geringe bezetting af en toe. Zo hebben we de trossen uitgedund van de Souvignier Gris, zodat er maximaal twee trossen per uitloper overbleven. Ook de nog groene trossen en kleine bessen zijn verwijderd. Bij de Johanniter was dit al gebeurd. Nu worden bessen die te groen zijn of aangetast zijn door schimmel, verwijderd.

In deze maand zijn de netten weer opgehangen, zodat de vogels niet meer bij de bessen kunnen komen. Sommige vogels doen al springend hun best om de bessen die onder uit de netten steken te verschansen.

De trossen kunnen rijpen!

De open monumentendagen van 11 en 12 september waren heel druk bezocht! De proeverij en de verkoop verliepen uitstekend.

Natuurlijk is er ook uitgebreid geschoffeld en zijn de kanten weer gestoken. Het onkruid groeit nog hard en overwoekert onze zwartstroken.

Eind september kregen we bericht, dat onze beide wijnen zilver hebben gescoord bij AWC International Wine Challenge in Wenen. Dit jaar werden ruim 1600 wijnen uit 44 landen geproefd; eenheel mooi resultaat! Dit hebben we gevierd met een heel gezellig pizzafeestje op de wijngaard.

Nel en Sigrid

 

 

 

Zilver voor beide wijnen!

Zowel de Johanniter als de Souvignier Gris van 2020 hebben bij de internationale wijnkeuring AWC in Wenen een zilveren certificaat gewonnen. Zie bijgaand artikel uit de Nieuwsbode van 29 september 2021.

Foto: Mel Boas

Augustus 2021

Deze maand is het weghalen van de door valse meeldauw aangetaste bladeren en bessen nog even doorgegaan om de enorme schimmeldruk te verlagen. Het meeste werk omvat ook nu het schoffelen en kanten steken. Na elke regenbui schiet het onkruid weer snel op. 

We hebben trosdunning toegepast om zo twee druiventrossen per opgaande scheut over te houden zodat deze kunnen rijpen. Dit komt de kwaliteit ten goede. Door ook troshalvering bij de Johanniter toe te passen wordt de gewoonlijk compacte druif bij deze druivensoort gelijkmatiger rijp.

Halverwege de maand heeft de verslaggever van RTV Utrecht bij ons op de wijngaard in het programma „Aan Tafel“ een item gemaakt over het verloop van dit wijnjaar.

Het restant aan netten dat nog moest worden verlengd is nu ook aangepakt. Op twee zaterdagen zijn nieuwe stukken geknipt en aan bestaande stukken gezet, die vaak ook uit twee delen bestonden. Heel wat naden te naaien, dus. 

De muurdruiven zijn al ingepakt, omdat deze eerder rijp worden dan de Souvignier Gris en de Johanniter. De vogels waren al druk aan fourageren.

De bloemen tegen de muur staan er mooi bij.

Nel en Sigrid, met foto’s van Ilse

Verzorging van de tafeldruiven bij de muur
  • Netten om de bessen te beschermen tegen vogels

Juli 2021

De werkzaamheden nemen hard in aantal toe met het groeizame weer. Schoffelen en kanten steken zijn onmisbare activiteiten om de zwartstroken vrij van onkruid en voldoende breed te houden. Veel vrijwilligers zijn hiermee bezig geweest.

Er is gespoten met zwavel tegen meeldauw en valse meeldauw en met koper tegen botrytis (grijsrot). Het vochtige weer heeft echter wel voor een hoge schimmeldruk gezorgd. Veel bladeren zijn aangetast. Er is veel werk gaan zitten in het verwijderen van de meest aangetaste bladeren. Dit is nodig omdat de schimmel zich anders makkelijk uitbreidt over de rest van de bladeren en de beginnende trossen. Het spuiten is herhaald om uitbreiding van de schimmel te voorkomen.

De uitlopers van de Johanniter zijn boven de bovenste draad gesnoeid. Het afval is in korte stukjes geknipt en op de composthoop gestort. Twee delen snoeiafval en één deel compost zijn vermengd om de nieuwe composthoop een goede start te geven. De stok is weer in de hoop gestoken om de temperatuur te kunnen bewaken.

De uitlopers van de Souvignier Gris worden ook gesnoeid. De schimmeldruk is bij de Souvignier Gris veel lager, omdat de plant sterker is dan de Johanniter.

Bij de Johanniter zijn we halverwege de trosdunning en troshalvering. Tijdens de bloei heeft de Johanniter veel last gehad van de regenbuien waardoor er veel verrieselde trosjes hangen naast de welbekende compacte trossen. Om alles tegelijkertijd rijp te kunnen krijgen passen we bij de compacte trossen troshalvering  toe. Met de oogst zullen we zien of het op deze wijze werkt.
Begin deze maand heeft Bernd Kruyt een podcast voor de keuken van Utrecht op de wijngaard opgenomen. Om te luisteren, hier de link:

Podcast aflevering 13

Sigrid en Nel

 

Juni 2021

In de maand juni stonden drie taken centraal: uitbreken, heften* en schoffelen in de zwartstroken, inclusief randen bijsnijden.
Uitbreken bestaat uit het weghalen van uitlopers die niet behoren tot de stift of de legger en zich vooral op het oude hout bevinden. Soms blijft een uitloper staan als de huidige stift of legger dicht onder de basisdraad zit en de uitloper aan de goede kant daaronder. De uitloper zou in dat geval het komende jaar een nieuwe stift kunnen vormen. Tevens zijn dubbele uitlopers op de stift en legger weggehaald.
Het schoffelen en bijsnijden van de grasranden zijn taken die voortdurend nodig zijn.
Er is weer hard gewerkt.

*Heften is het schikken van de uitlopers tussen de geleidedraden. Het doel is een zodanige loofwand te krijgen, dat de wind nog voldoende vrij spel heeft.

 

  • Catalpa

Juni 2021 – extra

Het Amsterdams Klarinet Kwartet in actie op de wijngaard.

Op zondag 6 juni bezocht het Amsterdams Klarinet Kwartet de wijngaard om een filmopname te maken in het kader van de Zeister Muziekdagen die van 14 t/m 28 augustus weer worden gehouden.

Eén van de leden van dit kwartet is ook vinoloog en er zal tijdens de ZMD ook een wijnconcert plaatsvinden!

Hierbij enkele indrukken van deze middag.

Mei 2021

De wijngaard staat er fantastisch bij, dank zij de geleidelijke opmars van de temperatuur en de regen in deze periode. De zwartstroken zijn verbreed en onkruid vrij gemaakt. Er is een strook onkruidvrij gemaakt bij de muur, zodat de stokrozen en muurdruiven weer alle ruimte krijgen. Er is ook met zwavel gespoten, zodat de meeldauw en de galwesp geen kans krijgen. Het gras wordt nu ook regelmatig gemaaid.

Het stammen poetsen is ook weer gestart aan het eind van de maand. Met het warmer wordende weer lopen de druivenstokken nu hard uit. De bloemknoppen laten zich al zien.

Ook het onkruid dringt zich weer op. Dit vormt weer een uitdaging voor de volgende maand.

 

Sigrid en Nel

 

 

Hieronder de foto’s van Ilse Swank

April 2021

De maand April verliep rustig. Omdat de wijngaard nog gesloten was deze maand, zijn maar weinig mensen actief geweest. Na noeste arbeid zien alle zwartstroken er weer piekfijn uit. De graskanten zijn gestoken en de bedden zijn geschoffeld en onkruidvrij gemaakt. Alle haksel is uitgereden, alhoewel er niet genoeg was voor vak A. Dit was geen probleem, omdat dat vak vorig jaar al ruim voorzien was.

De draden zijn nu weer schoongemaakt. De restanten van de grijpers van de wijnranken zijn soms lastig te verwijderen, omdat ze heel hard zijn geworden. Soms is zelfs een nijptang nodig om de restanten te breken. Met veel geduld is dit werk gedaan.

De wijn van afgelopen jaar is nu gebotteld. De etiketten zijn reeds naar Bentelo gestuurd. Het wachten is nu op de gehele batch. De kwaliteit van de wijn is heel goed. Er is een aantal proefsessies geweest om de wijn te keuren voordat gebotteld kon worden.

Utrechts Landschap heeft het onderhoud van de beukenhaag overgenomen. Er is reeds actie ondernomen. Na het uitgraven van een geul is een tweede rij beuken achter de bestaande beuken geplaatst. De haag zal ook iets hoger worden gesnoeid dan tot nu toen werd gedaan. De haag grenzend aan de parkeerplaats van van Lanschot zal ook nog worden verbreed.

Voor de wijnstokken is het goed dat het nog zo lang koud is geweest. De knoppen zijn nog niet uitgelopen, waardoor de kans op vorstschade heel klein is.

Nu is het nog wachten op de beheersing van COVID-19. Het wordt tijd dat de wijngaard weer opengaat!

Maart 2021

In maart is er weer veel gebeurd door de inzet van een aantal vrijwilligers. Het buigen van de leggers van de Johanniter en de Souvignier Gris ging heel voorspoedig. De leggers waren heel gewillig.

Er is begonnen met het schonen van de draden, niet de leukste klus, maar wel nodig. De buigdraden worden weer gespannen en de steundraden opnieuw op maat gemaakt. Het gaat er allemaal weer mooi strak uitzien.

De hoognodige kalk is met een verspreider over de gehele wijngaard verspreid. Niet alleen de over de zwartstroken is op deze manier de kalk verspreid, maar gelijktijdig ook over het gras.

De stapel snoeiafval is gehakseld. Dat was weer een flinke klus. Het resultaat is weer een dikke stapel houtsnippers die uitgereden kan worden over de perken. Voorrang wordt nu allereerst gegeven aan de nieuwe perken van de Souvignier Gris.

Enkele vrijwilligers hebben zich ingezet voor het schoonmaken van de zwartstroken en het uitrijden van de houtsnippers.. Dat kost heel wat zweetdruppels!

Ook op mechanische wijze zijn de graskanten gesneden en met vereende krachten schoongemaakt. De vrijgekomen pollen worden eerst omgekeerd, zodat de grond kan drogen en uit de pollen kan worden geschud.

De oude bank in de hoek bij de muur is opgelapt. Tevens is het hout gezaagd en het houthok verplaatst en van een nieuw dak voorzien. Het ziet er piekfijn uit.

Een deel van de composthoop is onder handen genomen. De reeds opgetaste bladeren werden gemengd met het uitgeschudde groen uit de enorme berg naast de composthoop en een deel van de gehakselde houtsnippers. Compostering van dit deel kan nu aan de gang gaan.

Nel, Sigrid, Gerrit

(Foto’s hierna: Ilse Swank)

 

Februari 2021

Februari stond in het teken van snoeien van de Souvignier Gris, de Johanniter en de muurdruiven. Gerrit en Sigrid waren begin deze maand al voorzichtig gestart met het snoeien van de Souvignier Gris en enkele van de Johanniterstokken. De Souvignier Gris bood veel uitdaging. Alleen een ervaren hand kon deze uitdaging aan. Later kwamen ook Marijke, Maaike en Nel helpen om de Johanniterstokken te snoeien.

Er is weer een hele grote berg snoei-afval geproduceerd. Binnenkort zal er weer gehackseld worden door Arnoud. Dan is er weer een voorraad hacksel om later te worden uitgereden over de zwartstroken.

Het snoeien is nu klaar! Wim Blom is inmiddels begonnen met snijden van rijen. Andre en Wim jr. zijn met schoonmaken van de rijen begonnen om de stroken weer mooi zwart te krijgen. Het onkruid is actief geweest evenals het oprukkende gras en mos.

Bas heeft de keukenvloer geschilderd en is begonnen aan het schonen van de draden. Cor en Anita zijn druk geweest met bladeren ruimen en steken en schonen van zwartstroken. Via onze sponsor Anton Is ondertussen aan het eind van de maand 2800 kg  kalk gearriveerd. Aan de uitrijmethode van de kalk wordt nog gewerkt.

Vanwege Corona is de wijngaard nog steeds gesloten voor bezoek. Incidenteel zijn vrijwilligers actief geweest met eigen werkzaamheden.

Werken op de wijngaard is mogelijk, maar alleen door vrijwilligers die zelfstandig aan de gang kunnen zonder veel uitleg en begeleiding.

Zodra versoepelingen het mogelijk maken zullen we weer een schema publiceren zodat kleine groepen vrijwilligers aan de slag kunnen net zoals vorig jaar.

Het idee is, dat de wijngaard pas weer volledig open gaat als de maatregelen worden opgeheven en als de vaccinaties grotendeels achter de rug zijn. Het is jammer, maar we zullen nog even moeten wachten voor we elkaar weer in groten getale kunnen zien en spreken.

Sigrid, Gerrit en Nel