Bestuur

Het bestuur van de Stichting Wijngaard Hoog Beek & Royen wordt gevormd door de volgende personen:

Dhr W.F.J. Vermaak, Voorzitter

Drs. J.L. Hagens, Penningmeester

Drs. R. Wagenaar, Secretaris

Dhr. A. van der Muelen Wolf, Coördinator vrijwilligers en materialen

Dhr. M. van Schoonhoven, Coördinator evenementen

Dhr. P. Geesink, Coördinator evenementen

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55510299
(RSIN – 851744722)

De Stichting Wijngaard Hoog Beek & Royen is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 dienen ANBI’s een aantal gegevens op hun website openbaar te maken. Deze gegevens vindt u op deze pagina. Meer informatie over ANBI’s kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Het bankrekening nummer is: 14.08.55.130  |  IBAN:  NL26RABO0140855130

Correspondentieadres: Verlengde Slotlaan 10, 3707 CG  Zeist

Voor een actuele versie van het beleidsplan, klik op deze link.

Voor een actuele versie van de balans en de staat van baten en lasten klik op deze link.

Comité van aanbeveling:

DRS. J.J.L.M. Janssen – burgemeester van Zeist
Prof. Dr. G.H. Blijham – oud-voorz. RvB UMCU
Drs. S.G. van Dockum – directeur Het Utrechts Landschap